Algemene voorwaarden

 

1761 Eten, Drinken en Slapen te Hollum

Dit hotel-Restaurant handelt volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals deze is opgesteld door de horeca branche.

Met name betalingen (art.14), annuleringen (art.9) en aansprakelijheid (art.13) zijn hierin beschreven

Klik hier voor de Uniforme Voorwaarden HorecaColofon

Deze website is gemaakt door:

© 1761 Eten, Drinken en Slapen 2014

Disclaimer

 

Eigenaar van Hotel-Restaurant 1761 is familie IJnsen hierna omschreven als '1761'

De op deze website getoonde informatie wordt door '1761' met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. '1761' verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door '1761' worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

'1761' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. '1761' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van '1761' opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel '1761' alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is '1761' niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites (links) die niet door '1761' worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel '1761' uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door '1761' worden onderhouden wordt afgewezen.